Sub Headings of 2930

2930.20.10.00 Pesticides
2930.20.20. Other
2930.20.70.00 S-(2,3,3'-trichloroallyl)diisopropylthiocarbamate
2930.20.90. Other
2930.30.30.00 Tetramethylthiuram monosulfide
2930.30.60.00 Other
2930.40.00.00 Methionine
2930.50.00.00 Captafol (ISO) and methamidophos (ISO)
2930.90.10.00 Pesticides
2930.90.24.00 N-Cyclohexylthiophthalimide
2930.90.26.00 3-(4'-Aminobenzamido)phenyl-ß-hydroxy-ethylsulfone;2-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]ethanol, hydrogensulfate ester; Diphenylthiourea;N,N'-(Dithiodi-2,1-phenylene)bisbenzamide; Pentachlorothiophenol; and 4,4'-Thiodiphenyl cyanate
2930.90.29.00 Other
2930.90.30.00 Thiocyanates, thiurams andisothiocyanates
2930.90.42.00 O,O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethylphosphorodithioate; and Malathion
2930.90.43. Other
2930.90.46.00 dl-Hydroxy analogue of dl-methionine
2930.90.49. Other
2930.90.71.00 Dibutylthiourea
2930.90.91. Other